Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

12/4/2014 Ljubljana
Alenka Bratušek

12/4/2014 Ljubljana
Alenka Bratušek
Alenka Bratušek, predsednica vlade RS

Za pročeljem vsevključujoče družbe

"Eno od področij, na katerem so kršene temeljne človekove pravice, je nasilje nad ženskami. Na zakonodajni in institucionalni ravni smo v zadnjih dveh desetletjih naredili veliko. Imamo tudi dobro delujoč nevladni sektor. Pa vendar se nasilje, zlasti ženskam, še vedno dogaja tam, kjer bi se morale počutiti najbolj varno: doma. Življenje brez nasilja je pravica, ne privilegij."
"Z enakopravnostjo spolov ter krepitvijo položaja žensk se pri nas in v drugih razvitih državah ukvarja veliko vladnih in nevladnih organizacij, ki pripomorejo k vsevključujoči družbi. Razumevanje položaja žensk in moških ter hkrati upoštevanje in spoštovanje razlik med njimi je namreč zelo pomembno pri oblikovanju politik, ukrepov in aktivnosti, saj le tako lahko skupaj ustvarjamo družbo, v kateri bomo ženske in moški imeli enake možnosti in priložnosti za uresničevanje svojih potencialov in potreb."

Foto: Jure Eržen/Delo

Celoten članek: za Gostujoče pero, Delo
Alenka Bratušek, predsednica vlade RS

Za pročeljem vsevključujoče družbe

"Eno od področij, na katerem so kršene temeljne človekove pravice, je nasilje nad ženskami. Na zakonodajni in institucionalni ravni smo v zadnjih dveh desetletjih naredili veliko. Imamo tudi dobro delujoč nevladni sektor. Pa vendar se nasilje, zlasti ženskam, še vedno dogaja tam, kjer bi se morale počutiti najbolj varno: doma. Življenje brez nasilja je pravica, ne privilegij." "Z enakopravnostjo spolov ter krepitvijo položaja žensk se pri nas in v drugih razvitih državah ukvarja veliko vladnih in nevladnih organizacij, ki pripomorejo k vsevključujoči družbi. Razumevanje položaja žensk in moških ter hkrati upoštevanje in spoštovanje razlik med njimi je namreč zelo pomembno pri oblikovanju politik, ukrepov in aktivnosti, saj le tako lahko skupaj ustvarjamo družbo, v kateri bomo ženske in moški imeli enake možnosti in priložnosti za uresničevanje svojih potencialov in potreb."

Foto: Jure Eržen/Delo

Celoten članek: za Gostujoče pero, Delo
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.