Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

7/3/2014 Brdo
Nacionalna konferenca

7/3/2014 Brdo
Nacionalna konferenca
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za notranje zadeve sta organizirala nacionalno konferenco na kateri je s prispevkom sodelovala tudi Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo.

Katja Zabukovec Kerin: “Najnižje standarde za pomoč žrtvam nasilja smo v Sloveniji dosegli – imamo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, mrežo varnih hiš in kriznih centrov, ZPND, svetovalne programe za storilce in žrtve.
A to ni dovolj. Standardi za spoštovanje človekovih pravic se v današnjem času hitro višajo in prav je, da jim država sledi. Znanje imamo, potrebujemo pa zavezo države, da bo naredila vse, kar je mogoče, za boljšo zaščito žensk in drugih ranljivih skupin pred nasiljem, ne le tisto, brez česa res ne gre. Naj povem ponovno – ratificirajte Istanbulsko konvencijo.«

Novinarski članek o nacionalni konferenci: Dnevnik

Foto: Dnevnik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za notranje zadeve sta organizirala nacionalno konferenco na kateri je s prispevkom sodelovala tudi Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo.

Katja Zabukovec Kerin: “Najnižje standarde za pomoč žrtvam nasilja smo v Sloveniji dosegli – imamo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, mrežo varnih hiš in kriznih centrov, ZPND, svetovalne programe za storilce in žrtve. A to ni dovolj. Standardi za spoštovanje človekovih pravic se v današnjem času hitro višajo in prav je, da jim država sledi. Znanje imamo, potrebujemo pa zavezo države, da bo naredila vse, kar je mogoče, za boljšo zaščito žensk in drugih ranljivih skupin pred nasiljem, ne le tisto, brez česa res ne gre. Naj povem ponovno – ratificirajte Istanbulsko konvencijo.«

Novinarski članek o nacionalni konferenci: Dnevnik

Foto: Dnevnik
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.