Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

25/11/2013 Ljubljana SLO
Novinarska konferenca

25/11/2013 Ljubljana SLO
Novinarska konferenca
Na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, smo Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, Društvo za nenasilna komunikacijo, PIC - Pravno informacijski center za nevladne organizacije izvedli novinarsko konference v Mestnem muzeju Ljubljana.

Špela Veselič, vodja programov Društva SOS telefon: "Naš cilj je spodbuditi državo, da nujno ratificira Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini in posledično izvajajo njene določbe."
Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo: "Zaradi vse slabših razmer žensk, žrtev nasilja, nevladne organizacije zahtevamo, da država okrepi delovanje institucij na tem področju in ratificira Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilje nad ženskami oziroma Istanbulsko konvencijo."

Katarina Bervar Sternad, predsednica PIC - Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij: "Istanbulska konvencija Sveta Evrope, ki je priznana kot zlati standard na področju varstva žensk, ne le žensk, ampak tudi otrok in starejših oseb, ki so žrtve nasilja. "

Foto vir: internet
Na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, smo Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, Društvo za nenasilna komunikacijo, PIC - Pravno informacijski center za nevladne organizacije izvedli novinarsko konference v Mestnem muzeju Ljubljana.

Špela Veselič, vodja programov Društva SOS telefon: "Naš cilj je spodbuditi državo, da nujno ratificira Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini in posledično izvajajo njene določbe." Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo: "Zaradi vse slabših razmer žensk, žrtev nasilja, nevladne organizacije zahtevamo, da država okrepi delovanje institucij na tem področju in ratificira Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilje nad ženskami oziroma Istanbulsko konvencijo."

Katarina Bervar Sternad, predsednica PIC - Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij: "Istanbulska konvencija Sveta Evrope, ki je priznana kot zlati standard na področju varstva žensk, ne le žensk, ampak tudi otrok in starejših oseb, ki so žrtve nasilja. "

Foto vir: internet
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.