Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF     PDF    
4/4/2014 Zreče
Strokovno srečanje
PDF     PDF    
4/4/2014 Zreče
Strokovno srečanje
Špela Veselič, vodja programov Društva SOS telefon bo na strokovnem srečanju predavala o vrstah nasilja, prepoznavanju nasilja, oblikah pomoči žrtvam nasilja  ter o Istanbulski konvenciji.

Foto: Aleš Černivec/Delo 
Sekcija medicinskih sester in babic Slovenije v okviru Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije organizira strokovno srečanje za medicinske sestre in babice z naslovom Moč za spremembe v praksi - sodobni pristopi v skrbi za ženske in otroke.

Špela Veselič, vodja programov Društva SOS telefon bo na strokovnem srečanju predavala o vrstah nasilja, prepoznavanju nasilja, oblikah pomoči žrtvam nasilja  ter o Istanbulski konvenciji.

Foto: Aleš Černivec/Delo 
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.