Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Kongresni center Brdo, 15. in 16./1/2014
Konferenca

Kongresni center Brdo, 15. in 16./1/2014
Konferenca
Rekla bi da je pragmatičnost temeljna beseda in koncept, ki smo ga začele uporabljati nevladne organizacije, ki delujemo na področju enakosti med spoloma, ožje na področju obravnave nasilja nad ženskami, nasilja nad otroki in drugih vrst nasilja v zadnjih letih.
Naučile smo se lobiranja in policy makinga, naša rdeča nit pri tem pa je ves čas bila prepričati vlado oz. bolj pristojno ministrstvo, da je njegova naloga oblikovati primerno mrežo pomoči za žrtve nasilja in jo tudi sofinancirati. Treba je priznati, da smo bile zelo uspešne, seveda tudi s pomočjo ugodnih trendov na mednarodnem nivoju.

Več →
Rekla bi da je pragmatičnost temeljna beseda in koncept, ki smo ga začele uporabljati nevladne organizacije, ki delujemo na področju enakosti med spoloma, ožje na področju obravnave nasilja nad ženskami, nasilja nad otroki in drugih vrst nasilja v zadnjih letih. Naučile smo se lobiranja in policy makinga, naša rdeča nit pri tem pa je ves čas bila prepričati vlado oz. bolj pristojno ministrstvo, da je njegova naloga oblikovati primerno mrežo pomoči za žrtve nasilja in jo tudi sofinancirati. Treba je priznati, da smo bile zelo uspešne, seveda tudi s pomočjo ugodnih trendov na mednarodnem nivoju.

Več →
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.