Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 23/10/2017
Spolno nadlegovanje

Ljubljana, 23/10/2017
Spolno nadlegovanje

Spolno nasilje je nasilen poseg v celovitost posameznika proti njegovi ali njeni volji. Žal se spolno nasilje lahko dogaja tudi na delovnem mestu, kar za zaposlenega, zaposleno predstavlja stisko. Spolno nasilje ima številne posledice, ki se odražajo tako na psihičnem kot tudi fizičnem zdravju osebe, ki nasilje doživlja.

Na Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja je prispelo pismo, v katerem je anonimna gospa opisala spolno nasilje, ki ga doživlja na delovnem mestu. Zaposlene v Društvu SOS telefon, ki je tudi partnerska organizacija v projektu FIRST, so pripravile odprto pismo s katerim so želele tudi širšo javnost seznaniti s tovrstno izkušnjo. Namen pisma je javnost informirati o ustreznih oblikah pomoči in podpore žrtvam nasilja ter  posameznike in posameznice opogumiti, da nasilja ne bodo tolerirali ter bodo znali ustrezno ukrepati in se zaščititi pred njim.

Več o spolnem nasilju, posledicah in oblikah pomoči si lahko preberete v odprtem pismu.

Spolno nasilje je nasilen poseg v celovitost posameznika proti njegovi ali njeni volji. Žal se spolno nasilje lahko dogaja tudi na delovnem mestu, kar za zaposlenega, zaposleno predstavlja stisko. Spolno nasilje ima številne posledice, ki se odražajo tako na psihičnem kot tudi fizičnem zdravju osebe, ki nasilje doživlja.

Na Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja je prispelo pismo, v katerem je anonimna gospa opisala spolno nasilje, ki ga doživlja na delovnem mestu. Zaposlene v Društvu SOS telefon, ki je tudi partnerska organizacija v projektu FIRST, so pripravile odprto pismo s katerim so želele tudi širšo javnost seznaniti s tovrstno izkušnjo. Namen pisma je javnost informirati o ustreznih oblikah pomoči in podpore žrtvam nasilja ter  posameznike in posameznice opogumiti, da nasilja ne bodo tolerirali ter bodo znali ustrezno ukrepati in se zaščititi pred njim.

Več o spolnem nasilju, posledicah in oblikah pomoči si lahko preberete v odprtem pismu.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.