Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

6/10/2016, Ljubljana
Delavnice za medije

6/10/2016, Ljubljana
Delavnice za medije

V septembru in oktobru 2016 smo Društvo SOS telefon in Društvo novinarjev Slovenije izvedli pet delavnic za medije »Kako izboljšati poročanje o nasilju v družini in nasilju nad ženskami«.

Sodelovali so Anton Toni Klančnik (Generalna policijska uprava), Sendi Murgel (Skupnost centrov za socialno delo), Ranka Ivelja (Novinarsko častno razsodišče) im Maja Plaz (Društvo SOS telefon).

Delavnice smo izvedli na RTV Slovenija, Večeru za novinarje štajerske regije, Primorskih novicah za primorske novinarje, Delu in na Pro Plus-u.

Na delavnicah smo predstavili Priročnik za medije.

Vsem, ki so se delavnic udeležili se iskreno zahvaljujemo.

Delavnice so del projekta, ki ga financira MDDSZ.

V septembru in oktobru 2016 smo Društvo SOS telefon in Društvo novinarjev Slovenije izvedli pet delavnic za medije »Kako izboljšati poročanje o nasilju v družini in nasilju nad ženskami«.

Sodelovali so Anton Toni Klančnik (Generalna policijska uprava), Sendi Murgel (Skupnost centrov za socialno delo), Ranka Ivelja (Novinarsko častno razsodišče) im Maja Plaz (Društvo SOS telefon).

Delavnice smo izvedli na RTV Slovenija, Večeru za novinarje štajerske regije, Primorskih novicah za primorske novinarje, Delu in na Pro Plus-u.

Na delavnicah smo predstavili Priročnik za medije.

Vsem, ki so se delavnic udeležili se iskreno zahvaljujemo.

Delavnice so del projekta, ki ga financira MDDSZ.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.