Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

5/12/2016, Ljubljana
Okrogla miza

5/12/2016, Ljubljana
Okrogla miza

Včeraj je v Mariboru v organizaciji Študentskega društva Iskra, Kolektiva Pizda! in Ženskega lobija Slovenije potekala okrogla miza »Kako strpni smo do nasilja in kako nestrpni do žrtev?« 

V zadnjih dneh so dejanja mariborskega rektorja Igorja Tičarja dosegla popolno dno. Ne samo, da rektor ni sankcioniral Teodorja Lorenčiča v primeru spolnega nadlegovanja in mobinga nad zaposlenimi, temveč je obe žrtvi, ki sta Lorenčiča tudi prijavili, degradiral na 10 plačnih razredov nižji delovni mesti. Rektor sedaj še toži profesorico in sindikalistko Marijo Javornik Krečič, ki je opozarjala na hude kršitve in se bori za izenačevanje pravic zaposlenih na Univerzi v Mariboru.

Čas je, da ustvarimo okolje, kjer je vsaka prijava nadlegovanja možna ter resno in pravično obravnavana!

Sodelujoči na okrogli mizi so sodelovale/i:

- Doroteja Lešnik Mugnaioni (Društvo SOS telefon): Kaj je spolno nadlegovanje, mobing in kakšna je odgovornost delodajalca v teh primerih?;
- Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo): O pomoči, ki jo potrebujejo žrtve, in o t.i. victim blamingu;
- Klavdija Remškar (študentka FF LJ): "Spolno nadlegovanje na Filozofski fakulteti UL v času volilne kampanje";
- Marina Tavčar Krajnc (doc. dr.): Nepravilnosti na Univerzi, rektor – Lorenčič, nedelovanje organov (discipliniranost in hierarhija);


- Gregor Kašman (študent FF MB): Neodzivnost študentov_k in študentskih organizacij (nepoznavanje delavskih pravic, zatiranje kritične miselnosti in upora);
- Boris Vezjak (prof. dr.): O neodzivnosti profesorjev_ic in vlogi univerze;
- Friderik Klampfer (prof. dr.): Kakšna je vloga intelektualcev?

Pogovor je moderirala Metka Roksandić (Ženski lobi Slovenije).

Nekaj utrinkov:
»Tiha večina v največ primerih nikoli ne intervenira v korist žrtve. Delodajalec ne sprejme ukrepov, ne intervenira, potihem tolerira nasilje« (Doroteja Lešnik Mugnaioni, Društvo SOS telefon).
»Proces nasilja je značilen tudi za nasilje na delovnem mestu. Njegov cilj je zaliti identiteto žrtve in jo v končni instanci izriniti z delovnega mesta. Zunanja intervencija je absolutno nujna« (Doroteja Lešnik Mugnaioni, Društvo SOS telefon).
»Ko se na delovnem mestu želijo znebiti žensk, je spolno nadlegovanje metoda izbire« (Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo).

 

Včeraj je v Mariboru v organizaciji Študentskega društva Iskra, Kolektiva Pizda! in Ženskega lobija Slovenije potekala okrogla miza »Kako strpni smo do nasilja in kako nestrpni do žrtev?« 

V zadnjih dneh so dejanja mariborskega rektorja Igorja Tičarja dosegla popolno dno. Ne samo, da rektor ni sankcioniral Teodorja Lorenčiča v primeru spolnega nadlegovanja in mobinga nad zaposlenimi, temveč je obe žrtvi, ki sta Lorenčiča tudi prijavili, degradiral na 10 plačnih razredov nižji delovni mesti. Rektor sedaj še toži profesorico in sindikalistko Marijo Javornik Krečič, ki je opozarjala na hude kršitve in se bori za izenačevanje pravic zaposlenih na Univerzi v Mariboru.

Čas je, da ustvarimo okolje, kjer je vsaka prijava nadlegovanja možna ter resno in pravično obravnavana!

Sodelujoči na okrogli mizi so sodelovale/i:

- Doroteja Lešnik Mugnaioni (Društvo SOS telefon): Kaj je spolno nadlegovanje, mobing in kakšna je odgovornost delodajalca v teh primerih?;
- Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo): O pomoči, ki jo potrebujejo žrtve, in o t.i. victim blamingu;
- Klavdija Remškar (študentka FF LJ): "Spolno nadlegovanje na Filozofski fakulteti UL v času volilne kampanje";
- Marina Tavčar Krajnc (doc. dr.): Nepravilnosti na Univerzi, rektor – Lorenčič, nedelovanje organov (discipliniranost in hierarhija);
- Gregor Kašman (študent FF MB): Neodzivnost študentov_k in študentskih organizacij (nepoznavanje delavskih pravic, zatiranje kritične miselnosti in upora);
- Boris Vezjak (prof. dr.): O neodzivnosti profesorjev_ic in vlogi univerze;
- Friderik Klampfer (prof. dr.): Kakšna je vloga intelektualcev?

Pogovor je moderirala Metka Roksandić (Ženski lobi Slovenije).

Nekaj utrinkov:
»Tiha večina v največ primerih nikoli ne intervenira v korist žrtve. Delodajalec ne sprejme ukrepov, ne intervenira, potihem tolerira nasilje« (Doroteja Lešnik Mugnaioni, Društvo SOS telefon).
»Proces nasilja je značilen tudi za nasilje na delovnem mestu. Njegov cilj je zaliti identiteto žrtve in jo v končni instanci izriniti z delovnega mesta. Zunanja intervencija je absolutno nujna« (Doroteja Lešnik Mugnaioni, Društvo SOS telefon).
»Ko se na delovnem mestu želijo znebiti žensk, je spolno nadlegovanje metoda izbire« (Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo).

 
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.