Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF    
19-21/10/2016, Berlin
WAVE konferenca
PDF    
19-21/10/2016, Berlin
WAVE konferenca
Predstavnice iz različnih partnerskih organizacij v projektu "Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola" so sodelovale WAVE konferenci. Konferenca je potekala od 19. do 21. oktobra 2016 v Berlinu.

Konferenca je obravnavala naslednje tematike povezane z nasiljem nad ženskami in nasiljem nad otroki: standardi strokovnih podpornih servisov za pomoč ženskam žrtvam nasilja, kot jih predpisuje Istanbulska konvencija, femicidi, zaščita žensk, ki iščejo azil ali begunk, ki so žrtve nasilja,
podpora in zaščita otrok, ki so priče nasilju, posebno glede skrbništva in stikov, postopek ratifikacije Istanbulske konvencije s strani EU, kako vključiti mlade v kampanje ozaveščanja o nasilju nad ženskami itd.

Predstavnice partnerskih organizacij so sodelovale v treh delavnicah. Predstavnice Slovenije, Srbije in Hrvaške so predstavile stanje na področju strokovnih podpornih servisov za ženske žrtve nasilja, predstavnici Srbije sta predstavili podporo otrokom, ki so priče nasilja v družini, posebno v povezavi s skrbništvom in stiki, kot tudi trenutno situacijo glede zaščite ženske z izkušnjo nasilja, ki so begunke ali iskalke azila. 

WAVE konference se je udeležilo več kot 200 udeleženk in udeležencev.
Predstavnice iz različnih partnerskih organizacij v projektu "Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola" so sodelovale WAVE konferenci. Konferenca je potekala od 19. do 21. oktobra 2016 v Berlinu.

Konferenca je obravnavala naslednje tematike povezane z nasiljem nad ženskami in nasiljem nad otroki: standardi strokovnih podpornih servisov za pomoč ženskam žrtvam nasilja, kot jih predpisuje Istanbulska konvencija, femicidi, zaščita žensk, ki iščejo azil ali begunk, ki so žrtve nasilja, podpora in zaščita otrok, ki so priče nasilju, posebno glede skrbništva in stikov, postopek ratifikacije Istanbulske konvencije s strani EU, kako vključiti mlade v kampanje ozaveščanja o nasilju nad ženskami itd.

Predstavnice partnerskih organizacij so sodelovale v treh delavnicah. Predstavnice Slovenije, Srbije in Hrvaške so predstavile stanje na področju strokovnih podpornih servisov za ženske žrtve nasilja, predstavnici Srbije sta predstavili podporo otrokom, ki so priče nasilja v družini, posebno v povezavi s skrbništvom in stiki, kot tudi trenutno situacijo glede zaščite ženske z izkušnjo nasilja, ki so begunke ali iskalke azila. 

WAVE konference se je udeležilo več kot 200 udeleženk in udeležencev.
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.