Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 21/11/2016
Sodelovanje

Ljubljana, 21/11/2016
Sodelovanje

Sodelovanje Policije in Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja na predvečer mednarodnega dneva proti nasilju nad ženskami

Vsako leto v času od 25. 11. do 10. 12. nevladne in vladne organizacije ozaveščamo širšo javnost o razsežnostih pojava nasilja nad ženskami, njegovi prikritosti in posledicah, ki jih žrtve pogosto čutijo vse življenje.

Tokrat se bo kampanja ozaveščanja začela malo drugače. V četrtek, 24. 11. 2016, torej na predvečer mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami, bo med Društvom SOS telefon in Policijo steklo prav posebno sodelovanje.

Ta večer bosta med 19h in 22h, poleg svetovalke na SOS telefonu za ženske in otroke – žrtve nasilja, za pogovor na voljo tudi policistka in policist. Svetovalka na SOS telefonu bo po lastni strokovni presoji ocenila, ali lahko ponudi tudi pogovor z enim od njiju – v primeru, da bi bile potrebne informacije o delu in pristojnostih policije oziroma da bi bila potrebna intervencija zaradi nasilja v družini.

SOS telefon je že 27 let nacionalna anonimna svetovalna linija, namenjena ženskam in otrokom - žrtvam nasilja, in tudi ta večer bo za vse, ki bodo poklicali, zagotovljena anonimnost in zaupnost. Policistka in policist bosta v posebnem prostoru in ne bosta neposredno poslušala klicev, razen v primeru, če bo ta želja izražena.

Policija se že vrsto let zaveda svoje pomembne vloge na področju odkrivanja in preprečevanja nasilja nad ženskami ter svoje zaposlene izobražuje o problematiki; tudi na tem področju sodelovanje nevladnih organizacij s Policijo poteka že vrsto let.

Enkratno skupno dežurstvo na SOS telefonu je morda simbolen, a vendarle pomemben del v mozaiku sodelovanja tudi v prihodnje.

Sodelovanje Policije in Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja na predvečer mednarodnega dneva proti nasilju nad ženskami

Vsako leto v času od 25. 11. do 10. 12. nevladne in vladne organizacije ozaveščamo širšo javnost o razsežnostih pojava nasilja nad ženskami, njegovi prikritosti in posledicah, ki jih žrtve pogosto čutijo vse življenje.

Tokrat se bo kampanja ozaveščanja začela malo drugače. V četrtek, 24. 11. 2016, torej na predvečer mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami, bo med Društvom SOS telefon in Policijo steklo prav posebno sodelovanje.

Ta večer bosta med 19h in 22h, poleg svetovalke na SOS telefonu za ženske in otroke – žrtve nasilja, za pogovor na voljo tudi policistka in policist. Svetovalka na SOS telefonu bo po lastni strokovni presoji ocenila, ali lahko ponudi tudi pogovor z enim od njiju – v primeru, da bi bile potrebne informacije o delu in pristojnostih policije oziroma da bi bila potrebna intervencija zaradi nasilja v družini.

SOS telefon je že 27 let nacionalna anonimna svetovalna linija, namenjena ženskam in otrokom - žrtvam nasilja, in tudi ta večer bo za vse, ki bodo poklicali, zagotovljena anonimnost in zaupnost. Policistka in policist bosta v posebnem prostoru in ne bosta neposredno poslušala klicev, razen v primeru, če bo ta želja izražena.

Policija se že vrsto let zaveda svoje pomembne vloge na področju odkrivanja in preprečevanja nasilja nad ženskami ter svoje zaposlene izobražuje o problematiki; tudi na tem področju sodelovanje nevladnih organizacij s Policijo poteka že vrsto let.

Enkratno skupno dežurstvo na SOS telefonu je morda simbolen, a vendarle pomemben del v mozaiku sodelovanja tudi v prihodnje.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.