Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF    
Ljubljana, 12/9/2016
Pripombe ZEKom-1C
PDF    
Ljubljana, 12/9/2016
Pripombe ZEKom-1C

Pri Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, smo s podporo Društva za nenasilno komunikacijo, Društva KLJUČ – Center za boj proti trgovini z ljudmi in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC Ministrstvu za javno upravo poslali pripombe in predloge k noveli Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C). Pri svojem delu se namreč srečujemo tudi z otroki, ki so preživeli spolne zlorabe, in njihovimi nezlorabljajočimi starši oz. bližnjimi. Spolna zloraba pušča trajne posledice in pomembno negativno zaznamuje življenje otroka. Pomembno je varovati in ščititi pravice otrok, kar zajema tudi preprečitev vsakršnega dostopa do posnetkov, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok. Sedaj je številne tovrstne posnetke mogoče videti na svetovnem spletu, kjer so enostavno dostopni.

Menimo, da je uvedba blokade »spletnih domen, ki so zaradi posnetkov spolne zlorabe otrok na svetovnem spletu na Interpolovem seznamu »IWOL«.«, predvidena v 203. členu novele Zakona o elektronskih komunikacijah glede internetne nevtralnosti, primeren in pomemben zaščitni ukrep. Interpolov seznam »IWOL« že uporabljajo druge evropske države, kot so Španija, Belgija, Nizozemska, Danska, Norveška, Švedska, Švica idr.


Zaradi zaščite človekovih pravic, delovanja v največjo korist otrok, preprečevanja nasilja in preprečevanja spodbujanja nasilja v obliki omogočanja dostopa in distribucije posnetkov spolnega izživljanja, posilstev in drugih oblik spolnih zlorab otrok na svetovnem spletu, je takšna prepoved izjemnega pomena in predstavlja zaščito dobrobiti otrok.

Zgoraj navedene nevladne organizacije smo prepričane tudi, da bi država z nesprejetjem tega člena, ki v zakonodajo vnaša nujno potrebno varstvo otrok, dejansko kršila svoje obveznosti na področju zaščite otrok, predvsem Konvencije o otrokovih pravicah. 

Več v priponki.

Pri Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, smo s podporo Društva za nenasilno komunikacijo, Društva KLJUČ – Center za boj proti trgovini z ljudmi in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC Ministrstvu za javno upravo poslali pripombe in predloge k noveli Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C). Pri svojem delu se namreč srečujemo tudi z otroki, ki so preživeli spolne zlorabe, in njihovimi nezlorabljajočimi starši oz. bližnjimi. Spolna zloraba pušča trajne posledice in pomembno negativno zaznamuje življenje otroka. Pomembno je varovati in ščititi pravice otrok, kar zajema tudi preprečitev vsakršnega dostopa do posnetkov, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok. Sedaj je številne tovrstne posnetke mogoče videti na svetovnem spletu, kjer so enostavno dostopni.

Menimo, da je uvedba blokade »spletnih domen, ki so zaradi posnetkov spolne zlorabe otrok na svetovnem spletu na Interpolovem seznamu »IWOL«.«, predvidena v 203. členu novele Zakona o elektronskih komunikacijah glede internetne nevtralnosti, primeren in pomemben zaščitni ukrep. Interpolov seznam »IWOL« že uporabljajo druge evropske države, kot so Španija, Belgija, Nizozemska, Danska, Norveška, Švedska, Švica idr.
Zaradi zaščite človekovih pravic, delovanja v največjo korist otrok, preprečevanja nasilja in preprečevanja spodbujanja nasilja v obliki omogočanja dostopa in distribucije posnetkov spolnega izživljanja, posilstev in drugih oblik spolnih zlorab otrok na svetovnem spletu, je takšna prepoved izjemnega pomena in predstavlja zaščito dobrobiti otrok.

Zgoraj navedene nevladne organizacije smo prepričane tudi, da bi država z nesprejetjem tega člena, ki v zakonodajo vnaša nujno potrebno varstvo otrok, dejansko kršila svoje obveznosti na področju zaščite otrok, predvsem Konvencije o otrokovih pravicah. 

Več v priponki.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.