Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 2/6/2016
Kampanja Step UP!

Ljubljana, 2/6/2016
Kampanja Step UP!

Specializirane podporne storitve za ženske, ki doživljajo nasilje, so v Evropi resno finančno podhranjene. Kakovostno sodelovanje držav z ženskimi nevladnimi organizacijami, pa je predpogoj za uspešno obravnavo nasilja proti ženskam ter zaščito in podporo žrtvam. 

Evropska mreža WAVE – Women Against Violence Europe (Ženske proti nasilju Evrope) je objavila poročilo o specializiranih podpornih storitvah v Evropi za ženske, ki doživljajo nasilje z naslovom O vlogi specializiranih storitev v Evropi (On the role of specialist services in Europe). Poročilo je zbirka podatkov o dostopnih storitvah v 46 evropskih državah za ženske, ki doživljajo nasilje.

Ena od pomembnejših ugotovitev poročila je, da so države, ki kakovostno sodelujejo z ženskimi nevladnimi organizacijami, uspešnejše pri obravnavi nasilja proti ženskam ter pri zaščiti in podpori žrtvam.

45 let po ustanovitvi prvih specializiranih podpornih storitev v zahodni Evropi za ženske, ki doživljajo nasilje, je ponudba tovrstnih storitev še vedno zaskrbljujoče slaba:

SOS telefoni za ženske, ki doživljajo nasilje
• Le 17 od 46 evropskih držav ima dostopen 24/7 telefon, ki zagotavlja takojšnje brezplačne informacije in podporo ženskam, ki doživljajo nasilje.
• 13 od 46 evropskih držav nima na razpolago nikakršne telefonske svetovalne linije.

Varne hiše za ženske, ki doživljajo nasilje
• V varnih hišah za ženske, ki doživljajo nasilje, je še vedno na razpolago le okoli ena tretjina namestitev od ocenjenih potreb po namestitvah v Evropi.
• Dve tretjini vseh razpoložljivih varnih hiš se nahaja v državah, ki so postale članice Evropske unije pred letom 2004. V teh državah živi manj kot polovica celotne populacije Evrope.
• Storitve so slabo prilagojene različnim potrebam žensk in žensk-migrantk, posebej nedokumentiranih migrantk.

Ženski centri
• Več kot 80 % vseh nenamestitvenih specializiranih podpornih storitev v Evropi za ženske, ki doživljajo nasilje, se nahaja v državah, ki so postale članice Evropske unije pred letom 2005.
• 28 od 46 držav, ki so analizirane v poročilu, nima primerno geografsko razporejenih nenamestitvenih podpornih storitev za ženske, ki doživljajo nasilje.

V številnih evropskih državah so specializirane podporne storitve resno finančno podhranjene. Ženske zato pogosto ne najdejo primerne pomoči ko doživljajo nasilje.

Evropska mreža WAVE je zato začela s kampanjo Step UP!, v kateri institucije Evropske unije, nacionalne vlade in drugo zainteresirano javnost med drugim poziva k financiranju storitev za odpravo nasilja proti ženskam. Slovenska partnerska organizacija v kampanji je Društvo za nenasilno komunikacijo.

Več o poročilu in kampanji je mogoče prebrati na spodnjih povezavah:
http://fileserver.wave-network.org/home/WAVE_StepUp_CAMPAIGN.pdf
www.wave-stepup.org
http://www.drustvo-dnk.si/novice/359-kampanja-step-up.html

Specializirane podporne storitve za ženske, ki doživljajo nasilje, so v Evropi resno finančno podhranjene. Kakovostno sodelovanje držav z ženskimi nevladnimi organizacijami, pa je predpogoj za uspešno obravnavo nasilja proti ženskam ter zaščito in podporo žrtvam. 

Evropska mreža WAVE – Women Against Violence Europe (Ženske proti nasilju Evrope) je objavila poročilo o specializiranih podpornih storitvah v Evropi za ženske, ki doživljajo nasilje z naslovom O vlogi specializiranih storitev v Evropi (On the role of specialist services in Europe). Poročilo je zbirka podatkov o dostopnih storitvah v 46 evropskih državah za ženske, ki doživljajo nasilje.

Ena od pomembnejših ugotovitev poročila je, da so države, ki kakovostno sodelujejo z ženskimi nevladnimi organizacijami, uspešnejše pri obravnavi nasilja proti ženskam ter pri zaščiti in podpori žrtvam.

45 let po ustanovitvi prvih specializiranih podpornih storitev v zahodni Evropi za ženske, ki doživljajo nasilje, je ponudba tovrstnih storitev še vedno zaskrbljujoče slaba:

SOS telefoni za ženske, ki doživljajo nasilje
• Le 17 od 46 evropskih držav ima dostopen 24/7 telefon, ki zagotavlja takojšnje brezplačne informacije in podporo ženskam, ki doživljajo nasilje.
• 13 od 46 evropskih držav nima na razpolago nikakršne telefonske svetovalne linije.

Varne hiše za ženske, ki doživljajo nasilje
• V varnih hišah za ženske, ki doživljajo nasilje, je še vedno na razpolago le okoli ena tretjina namestitev od ocenjenih potreb po namestitvah v Evropi.
• Dve tretjini vseh razpoložljivih varnih hiš se nahaja v državah, ki so postale članice Evropske unije pred letom 2004. V teh državah živi manj kot polovica celotne populacije Evrope.
• Storitve so slabo prilagojene različnim potrebam žensk in žensk-migrantk, posebej nedokumentiranih migrantk.

Ženski centri
• Več kot 80 % vseh nenamestitvenih specializiranih podpornih storitev v Evropi za ženske, ki doživljajo nasilje, se nahaja v državah, ki so postale članice Evropske unije pred letom 2005.
• 28 od 46 držav, ki so analizirane v poročilu, nima primerno geografsko razporejenih nenamestitvenih podpornih storitev za ženske, ki doživljajo nasilje.

V številnih evropskih državah so specializirane podporne storitve resno finančno podhranjene. Ženske zato pogosto ne najdejo primerne pomoči ko doživljajo nasilje.

Evropska mreža WAVE je zato začela s kampanjo Step UP!, v kateri institucije Evropske unije, nacionalne vlade in drugo zainteresirano javnost med drugim poziva k financiranju storitev za odpravo nasilja proti ženskam. Slovenska partnerska organizacija v kampanji je Društvo za nenasilno komunikacijo.

Več o poročilu in kampanji je mogoče prebrati na spodnjih povezavah:
http://fileserver.wave-network.org/home/WAVE_StepUp_CAMPAIGN.pdf
www.wave-stepup.org
http://www.drustvo-dnk.si/novice/359-kampanja-step-up.html

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.