Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 28/7/2016
Alternativno poročilo

Ljubljana, 28/7/2016
Alternativno poročilo

Središče ZIPOM - mreža nevladnih organizacij je objavila alternativno poročilo o stanju otrokovih pravic v Sloveniji.

V Središču ZIPOM, ki deluje na področju otrokovih pravic so ugotovili, da se od leta 2013 stanje otrokovih pravic v Sloveniji ne izboljšuje, temveč na več področjih stagnira ali celo poslabšuje, zato so se odločili, da naredijo vmesni pregled stanja.

V pripravi vmesnega alternativnega poročila je sodelovalo več nevladnih organizacij, članic Središča ZIPOM. Izpostavile so različna področja kršitev otrokovih pravic, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.


V Društvu SOS telefon smo sodelovali v delu, kjer je predstavljeno stanje na področju preprečevanja nasilja nad otroki in delo sodstva ter podrobneje sodnih izvedenk/izvedencev. Z vmesnim alternativnim poročilom želi Središče ZIPOM opozoriti odgovorne v državi, da morajo otrokove pravice postati osrednja politična tematika v Sloveniji.

Več TUKAJ

Središče ZIPOM - mreža nevladnih organizacij je objavila alternativno poročilo o stanju otrokovih pravic v Sloveniji.

V Središču ZIPOM, ki deluje na področju otrokovih pravic so ugotovili, da se od leta 2013 stanje otrokovih pravic v Sloveniji ne izboljšuje, temveč na več področjih stagnira ali celo poslabšuje, zato so se odločili, da naredijo vmesni pregled stanja.

V pripravi vmesnega alternativnega poročila je sodelovalo več nevladnih organizacij, članic Središča ZIPOM. Izpostavile so različna področja kršitev otrokovih pravic, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.
V Društvu SOS telefon smo sodelovali v delu, kjer je predstavljeno stanje na področju preprečevanja nasilja nad otroki in delo sodstva ter podrobneje sodnih izvedenk/izvedencev. Z vmesnim alternativnim poročilom želi Središče ZIPOM opozoriti odgovorne v državi, da morajo otrokove pravice postati osrednja politična tematika v Sloveniji.

Več TUKAJ

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.