Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF    
Ljubljana, 15/6/2016
NASILJE NAD STAREJŠIMI
PDF    
Ljubljana, 15/6/2016
NASILJE NAD STAREJŠIMI

Svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi

Generalni sekretar Ban Ki-moon je današnji dan, 15. junij, razglasil za svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi. Svetovni podatki kažejo, da od 4 do 6 % starejših od 60 let preživlja katero od vrst nasilja ali zanemarjanje.


Nasilje nad starejšimi je po izkušnjah Društva SOS telefon še vedno družbeni in kulturni tabu, ki ostaja skrit za štirimi stenami.

Starejši pogosto doživljajo psihično, ekonomsko, telesno in spolno nasilje ter zanemarjanje. Najpogostejše žrtve nasilja nad starejšimi so ženske. 

Svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi

Generalni sekretar Ban Ki-moon je današnji dan, 15. junij, razglasil za svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi. Svetovni podatki kažejo, da od 4 do 6 % starejših od 60 let preživlja katero od vrst nasilja ali zanemarjanje.
Nasilje nad starejšimi je po izkušnjah Društva SOS telefon še vedno družbeni in kulturni tabu, ki ostaja skrit za štirimi stenami.

Starejši pogosto doživljajo psihično, ekonomsko, telesno in spolno nasilje ter zanemarjanje. Najpogostejše žrtve nasilja nad starejšimi so ženske. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.