Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
PDF    
Ženeva, 31/3/2016
PRIPOROČILA
PDF    
Ženeva, 31/3/2016
PRIPOROČILA

Odbor ZN za človekove pravice je izdal Republiki Sloveniji svoja zaključna priporočila glede na sejo, ki je potekala na začetku marca. Na področju nasilja nad ženskami bo Slovenije morala okrepiti ukrepe namenjene preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami. Odbor je zapisal, da je zaskrbljen zaradi visokega števila prijav nasilja v družini in omejenih mehanizmov za zaščito žrtev nasilja v družini, predvsem pomanjkljivosti ukrepov prepovedi približevanja, ki so izrečeni domnevnim povzročiteljem nasilja. Zaskrbljujoča je tudi odsotnost stalnega mehanizma za usklajevanje, spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti sprejetih ukrepov za boj proti nasilju nad ženskami.

Pod točko 14. so v svojem poročilu navedli štiri ukrepe za izboljšanje ukrepov za preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami, vključno z nasiljem v družini in spolnimi zlorabami:    

(A) Zagotoviti, da imajo žrtve dostop do učinkovitih pravnih sredstev in sredstev za zaščito, vključno s policijsko zaščito, primerna zatočišča, rehabilitacijske storitve, pravno pomoč in druge podporne storitve.


(B) Spodbujati prijavljanje nasilja, vključno s krepitvijo ukrepov za informiranje žensk o njihovih pravicah in pravnih poteh, za njihovo zaščito.

(C) Zagotoviti, da se vsi primeri nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini, temeljito raziščejo, da se povzorčitelji nasilja kazensko preganjajo, in so kaznovani z ustreznimi sankcijami.

(D) Izboljšati sistem zbiranja podatkov o pritožbah, preiskavah, pregonu in obsodbah v primerih nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini in spolnim nasiljem, ki bi državi omogočil, da sprejmejo ciljno usmerjene in učinkovite ukrepe za boj proti nasilju nad ženskami. 

Več v dokumentu s priporočili odbora v angleškem jeziku. 

Odbor ZN za človekove pravice je izdal Republiki Sloveniji svoja zaključna priporočila glede na sejo, ki je potekala na začetku marca. Na področju nasilja nad ženskami bo Slovenije morala okrepiti ukrepe namenjene preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami. Odbor je zapisal, da je zaskrbljen zaradi visokega števila prijav nasilja v družini in omejenih mehanizmov za zaščito žrtev nasilja v družini, predvsem pomanjkljivosti ukrepov prepovedi približevanja, ki so izrečeni domnevnim povzročiteljem nasilja. Zaskrbljujoča je tudi odsotnost stalnega mehanizma za usklajevanje, spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti sprejetih ukrepov za boj proti nasilju nad ženskami.

Pod točko 14. so v svojem poročilu navedli štiri ukrepe za izboljšanje ukrepov za preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami, vključno z nasiljem v družini in spolnimi zlorabami:    

(A) Zagotoviti, da imajo žrtve dostop do učinkovitih pravnih sredstev in sredstev za zaščito, vključno s policijsko zaščito, primerna zatočišča, rehabilitacijske storitve, pravno pomoč in druge podporne storitve.
(B) Spodbujati prijavljanje nasilja, vključno s krepitvijo ukrepov za informiranje žensk o njihovih pravicah in pravnih poteh, za njihovo zaščito.

(C) Zagotoviti, da se vsi primeri nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini, temeljito raziščejo, da se povzorčitelji nasilja kazensko preganjajo, in so kaznovani z ustreznimi sankcijami.

(D) Izboljšati sistem zbiranja podatkov o pritožbah, preiskavah, pregonu in obsodbah v primerih nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini in spolnim nasiljem, ki bi državi omogočil, da sprejmejo ciljno usmerjene in učinkovite ukrepe za boj proti nasilju nad ženskami. 

Več v dokumentu s priporočili odbora v angleškem jeziku. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.