Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

14/3/2016
Belgija

14/3/2016
Belgija
Belgija je ratificirala Konvencijo Sveta Evrope proti nasilju nad ženskami (Istanbulsko konvencijo). Belgija je tako postala 21. država, ki je ratificirala ta pomemben mednarodni dokument o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini.
Belgija je ratificirala Konvencijo Sveta Evrope proti nasilju nad ženskami (Istanbulsko konvencijo). Belgija je tako postala 21. država, ki je ratificirala ta pomemben mednarodni dokument o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini.
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.