Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 1/2/2016
Javna razprava

Ljubljana, 1/2/2016
Javna razprava

Novela Zakona o preprečevanju nasilja v družini bo v javni razpravi mesec dni, do 1. 3. 2016. Zakon je bil sprejet pred osmimi leti in se v tem času ni spreminjal, so se pa v praksi v tem času pokazale številne pomanjkljivosti. Nevladne organizacije sodelujemo pri pripravi sprememb.

Več na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://goo.gl/UDSGLA.

Novela Zakona o preprečevanju nasilja v družini bo v javni razpravi mesec dni, do 1. 3. 2016. Zakon je bil sprejet pred osmimi leti in se v tem času ni spreminjal, so se pa v praksi v tem času pokazale številne pomanjkljivosti. Nevladne organizacije sodelujemo pri pripravi sprememb.

Več na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://goo.gl/UDSGLA.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.