Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 07/01/2016
VLADA RS, 2016 - CEDAW

Ljubljana, 07/01/2016
VLADA RS, 2016 - CEDAW

V obravnavi je bilo združeno 5. in 6. periodično poročilo Slovenije o uresničevanju določil konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk na odboru ZN za odpravo diskriminacije žensk. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s sklepnimi ugotovitvami, ki jih je Odbor izdal po obravnavi tega poročila in zadolžila pristojna ministrstva in vladne službe, da jih preučijo in sprejmejo ukrepe za njihovo pravočasno in učinkovito uresničevanje.


Več o sklepnih ugotovitvah si lahko preberete v vladnem poročilu, na 30-ti strani.

Slika: internet. 

V obravnavi je bilo združeno 5. in 6. periodično poročilo Slovenije o uresničevanju določil konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk na odboru ZN za odpravo diskriminacije žensk. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s sklepnimi ugotovitvami, ki jih je Odbor izdal po obravnavi tega poročila in zadolžila pristojna ministrstva in vladne službe, da jih preučijo in sprejmejo ukrepe za njihovo pravočasno in učinkovito uresničevanje.
Več o sklepnih ugotovitvah si lahko preberete v vladnem poročilu, na 30-ti strani.

Slika: internet. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.