Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Portorož, 2/12/2015
Konferenca

Portorož, 2/12/2015
Konferenca

Na 8. konferenci kazenskega prava in kriminologije je varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer, predstavila pogled Varuha človekovih pravic na položaj in pravice žrtev kaznivih dejanj v Sloveniji, predstavnica Ministrstva za pravosodje je predstavila Direktiva 2012/29 EU o pravicah žrtev kaznivih dejanj, predsednica Društva SOS telefon Maja Plaz pa je predstavila predavanje z naslovom Izkušnje uporabnic in uporabnikov Društva SOS telefon – kako se zakonodaja odraža v praksi.

Slike: internet.

Na 8. konferenci kazenskega prava in kriminologije je varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer, predstavila pogled Varuha človekovih pravic na položaj in pravice žrtev kaznivih dejanj v Sloveniji, predstavnica Ministrstva za pravosodje je predstavila Direktiva 2012/29 EU o pravicah žrtev kaznivih dejanj, predsednica Društva SOS telefon Maja Plaz pa je predstavila predavanje z naslovom Izkušnje uporabnic in uporabnikov Društva SOS telefon – kako se zakonodaja odraža v praksi.

Slike: internet.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.