Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Brdo pri Kranju, 25/11/2015
Posvet - Vesna

Brdo pri Kranju, 25/11/2015
Posvet - Vesna

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru nacionalne kampanje Vesna - živeti življenje brez nasilja z naslovom: Nasilje nad ženskami kot javnozdravstveni problem, k sodelovanju povabilo Društvo SOS telefon. Predsednica Maja Plaz je predstavila predavanje z naslovom »Pomen razumevanja vidika ženske, žrtve nasilja, za učinkovitejšo pomoč«.

 

Na posvetu so sodelovali tudi predstavnice in predstavniki zdravstva, policije, centrov za socialno delo in sodstva ter predstavili načine dela z žrtvami nasilja, ko se te vključijo v zdravstveni sistem.

Slike: Internet. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru nacionalne kampanje Vesna - živeti življenje brez nasilja z naslovom: Nasilje nad ženskami kot javnozdravstveni problem, k sodelovanju povabilo Društvo SOS telefon. Predsednica Maja Plaz je predstavila predavanje z naslovom »Pomen razumevanja vidika ženske, žrtve nasilja, za učinkovitejšo pomoč«.

 

Na posvetu so sodelovali tudi predstavnice in predstavniki zdravstva, policije, centrov za socialno delo in sodstva ter predstavili načine dela z žrtvami nasilja, ko se te vključijo v zdravstveni sistem.

Slike: Internet. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.