Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 25/11/2015
Posvet

Ljubljana, 25/11/2015
Posvet

Na posvetu ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami so sodelovali: Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, Maja Plaz (Društvo SOS za ženske in otroke- žrtve nasilja), Alojz Sladič (Generalna policijska uprava), Robert Tekavec (Policijska uprava Ljubljana), Vesna Draginc (CSD Novo mesto), Mirjam Kline (Okrožno državno tožilstvo), Metka Naglič (Amnesty International Slovenije), Nina Obran, Katja Zabukovec Kerin (obe Društvo za nenasilno komunikacijo). Organizacija: Mestna občina Ljubljana, Društvo SOS za ženske in otroke - žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo. Posvet je bil namenjen osvetlitvi težav, povezanih s neustrezno zakonodajo, s katerimi se žrtve nasilja srečujejo ob iskanju poti iz nasilja.

Na posvetu ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami so sodelovali: Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, Maja Plaz (Društvo SOS za ženske in otroke- žrtve nasilja), Alojz Sladič (Generalna policijska uprava), Robert Tekavec (Policijska uprava Ljubljana), Vesna Draginc (CSD Novo mesto), Mirjam Kline (Okrožno državno tožilstvo), Metka Naglič (Amnesty International Slovenije), Nina Obran, Katja Zabukovec Kerin (obe Društvo za nenasilno komunikacijo). Organizacija: Mestna občina Ljubljana, Društvo SOS za ženske in otroke - žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo. Posvet je bil namenjen osvetlitvi težav, povezanih s neustrezno zakonodajo, s katerimi se žrtve nasilja srečujejo ob iskanju poti iz nasilja.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.