Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 20/11/2015
25. letnica TOM telefona

Ljubljana, 20/11/2015
25. letnica TOM telefona

Potekala je okrogla miza ob 25. letnici TOM telefona z naslovom »Stiske otrok v postopku ločitve«. Na okrogli mizi je bila tudi sodelavka Društva SOS telefon, Darinka Rozman. Predstavila je delo Društva SOS telefon in oblike pomoči ter izkušnje Društva glede postopkov ločitve, ko je prisotno nasilja v družini.

Slika: internet

Potekala je okrogla miza ob 25. letnici TOM telefona z naslovom »Stiske otrok v postopku ločitve«. Na okrogli mizi je bila tudi sodelavka Društva SOS telefon, Darinka Rozman. Predstavila je delo Društva SOS telefon in oblike pomoči ter izkušnje Društva glede postopkov ločitve, ko je prisotno nasilja v družini.

Slika: internet
SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.