Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 21/12/2015
Okrogla miza

Ljubljana, 21/12/2015
Okrogla miza

Okroglo mizo »Spregovorimo o nasilju nad starejšimi« je organiziralo Gerontološko društvo Slovenije. Na okrogli mizi je sodelavka Društva SOS telefon, Darinka Rozman je govorila o izkušnjah društva z nasiljem nad starejšimi. 

Slika: Internet. 

Okroglo mizo »Spregovorimo o nasilju nad starejšimi« je organiziralo Gerontološko društvo Slovenije. Na okrogli mizi je sodelavka Društva SOS telefon, Darinka Rozman je govorila o izkušnjah društva z nasiljem nad starejšimi. 

Slika: Internet. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.