Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 21/10/2015
Slovenke v Sarajevu

Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 21/10/2015
Slovenke v Sarajevu

Regionalna – follow up konferenca konference na visoki ravni "Spremljanje in izvajanje Istanbulske konvencije - nove sinergije".

Konferenca je bila namenjena izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Konferenca je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga financira Evropska unija.

Konferenco je organizirala ženska nevladna organizacija Fondacija “Udružene žene“ Banja Luka  iz Bosne in Hercegovine.

Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki regionalnih in lokalnih partnerjev, UN Women, Agencije za enakost spolov BiH in varuha človekovih pravic BiH.

Konference so se udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij v projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, iz  Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Avstrije.

Na konferenci so potekale razprave o sklepih iz prejšnjega dne.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

- nujnost spoštovanja domačih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z nasiljem nad ženskami in nasiljem v družini;

- nujnost zaščite intelektualne lastnine nevladnih organizacij;

- nujnost osredotočanja na dejansko izvajanje Istanbulske konvencije in ukrepanje državnih institucij v tej smeri.

Konference sta se udeležili predstavnici Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, iz Slovenije: Dalida Horvat in Ana Vodopivc. Dalida Horvat je predstavila storitve za ženske - žrtve nasilja v Sloveniji in njihovo financiranje.

Regionalna – follow up konferenca konference na visoki ravni "Spremljanje in izvajanje Istanbulske konvencije - nove sinergije".

Konferenca je bila namenjena izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Konferenca je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga financira Evropska unija.

Konferenco je organizirala ženska nevladna organizacija Fondacija “Udružene žene“ Banja Luka  iz Bosne in Hercegovine.

Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki regionalnih in lokalnih partnerjev, UN Women, Agencije za enakost spolov BiH in varuha človekovih pravic BiH.

Konference so se udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij v projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, iz  Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Avstrije.

Na konferenci so potekale razprave o sklepih iz prejšnjega dne.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

- nujnost spoštovanja domačih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z nasiljem nad ženskami in nasiljem v družini;

- nujnost zaščite intelektualne lastnine nevladnih organizacij;

- nujnost osredotočanja na dejansko izvajanje Istanbulske konvencije in ukrepanje državnih institucij v tej smeri.

Konference sta se udeležili predstavnici Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, iz Slovenije: Dalida Horvat in Ana Vodopivc. Dalida Horvat je predstavila storitve za ženske - žrtve nasilja v Sloveniji in njihovo financiranje.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.