Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

20/10/2015, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Slovenke v Sarajevu

20/10/2015, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Slovenke v Sarajevu

Konferenca na visoki ravni "Spremljanje in izvajanje Istanbulske konvencije - nove sinergije"

Konferenca je bila organizirana v okviru predsedovanja Bosne in Hercegovine Odboru ministrov Sveta Evrope od maja do novembra 2015.

Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki držav članic Sveta Evrope in domačih ter regionalnih institucij za človekove pravice in enakost spolov.

Konference so se udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij v projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, iz  Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Avstrije.

Namen konference je bila sprožitev procesa razmisleka o novih sinergijah na različnih ravneh:

- na vladni ravni, z na novo ustanovljenimi uradnimi usklajevalnimi telesi;

- na parlamentarni ravni, s prispevkom parlamentark in parlamentarcev pri spremljanju izvajanja Istanbulske konvencije;

- na ravni civilne družbe in nacionalnih institucij za človekove pravice.

Na treh delovnih panelih, posvečenih vlogi vladnih usklajevalnih teles, vlogi parlamentov in civilne družbe, so govorile predstavnice in predstavniki številnih domačih in mednarodnih organizacij, ki se zavzemajo za človekove pravice in enakost spolov.

Predstavnice in predstavniki držav članic Sveta Evrope so predstavil trenutno izvajanje in spremljanje izvajanja Konvencije.

Predstavniki in predstavnice nevladnega sektorja Bosne in Hercegovine niso imeli priložnosti spregovoriti na uradnih panelih. Predstavnice ženskih nevladnih organizacij so sodelovale v razpravi s konkretnimi vprašanji, povezanimi z izvajanjem Istanbulske konvencije in predstavile so trenutna prizadevanja v boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini v Bosni in Hercegovini in v regiji.

V okviru razprave je bil predstavljen tudi projekt „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“ in na konferenci prisotne predstavnice partnerskih organizacij v projektu.

Predstavitve in razprave so opozorile na poseben pomen usklajenega delovanja, saj Konvencija poziva vse relevantne ustanove vseh pomembnih akterjev, servise, mednarodne in nevladne organizacije k vzpostavitvi usklajenega sodelovanja.

Konference sta se udeležili predstavnici Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, iz Slovenije: Dalida Horvat in Ana Vodopivc.

 

Konferenca na visoki ravni "Spremljanje in izvajanje Istanbulske konvencije - nove sinergije"

Konferenca je bila organizirana v okviru predsedovanja Bosne in Hercegovine Odboru ministrov Sveta Evrope od maja do novembra 2015.

Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki držav članic Sveta Evrope in domačih ter regionalnih institucij za človekove pravice in enakost spolov.

Konference so se udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij v projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, iz  Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Avstrije.

Namen konference je bila sprožitev procesa razmisleka o novih sinergijah na različnih ravneh:

- na vladni ravni, z na novo ustanovljenimi uradnimi usklajevalnimi telesi;

- na parlamentarni ravni, s prispevkom parlamentark in parlamentarcev pri spremljanju izvajanja Istanbulske konvencije;

- na ravni civilne družbe in nacionalnih institucij za človekove pravice.

Na treh delovnih panelih, posvečenih vlogi vladnih usklajevalnih teles, vlogi parlamentov in civilne družbe, so govorile predstavnice in predstavniki številnih domačih in mednarodnih organizacij, ki se zavzemajo za človekove pravice in enakost spolov.

Predstavnice in predstavniki držav članic Sveta Evrope so predstavil trenutno izvajanje in spremljanje izvajanja Konvencije.

Predstavniki in predstavnice nevladnega sektorja Bosne in Hercegovine niso imeli priložnosti spregovoriti na uradnih panelih. Predstavnice ženskih nevladnih organizacij so sodelovale v razpravi s konkretnimi vprašanji, povezanimi z izvajanjem Istanbulske konvencije in predstavile so trenutna prizadevanja v boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini v Bosni in Hercegovini in v regiji.

V okviru razprave je bil predstavljen tudi projekt „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“ in na konferenci prisotne predstavnice partnerskih organizacij v projektu.

Predstavitve in razprave so opozorile na poseben pomen usklajenega delovanja, saj Konvencija poziva vse relevantne ustanove vseh pomembnih akterjev, servise, mednarodne in nevladne organizacije k vzpostavitvi usklajenega sodelovanja.

Konference sta se udeležili predstavnici Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, iz Slovenije: Dalida Horvat in Ana Vodopivc.

 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.