Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Beograd, Srbija, 29/10/2015
Slovenke v Beogradu

Beograd, Srbija, 29/10/2015
Slovenke v Beogradu

Mednarodna konferenca: "Izvajanje Konvencije Sveta Evrope o nasilju nad ženskami - dve leti po njeni ratifikaciji v Republiki Srbiji".

Konferenca je bila namenjena izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima. 

Konferenca je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga financira Evropska unija.

Konferenco je organizirala ženska nevladna organizacija Autonomni ženski centar iz Beograda, Srbija.

Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki srbskih institucij, mednarodnih organizacij, organizacij civilne družbe iz Srbije in regije, itd.

Konference so se udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij v projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, iz  Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Avstrije.

Uvodnemu panelu so sledili tematski paneli na teme:

- kazensko pravo in nujni ukrepi za zaščito žrtev nasilja (policijska pooblastila),

- specializirane podporne storitve - podpora za žrtve spolnega nasilja,

- specializirane podporne storitve - nacionalni SOS telefon.

Na zaključnem panelu so govornice poročale o praktičnih rešitvah in težavah, povezanih z organizacijo zaščite žensk pred nasiljem.

Udeleženke in udeleženci konference so sprejeli sklepe, na podlagi katerih bo Autonomni ženski centar oblikoval pobude za pristojne državne organe.

Konference sta se udeležili predstavnici Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, iz Slovenije: Dalida Horvat in Ana Vodopivc. Dalida Horvat je predstavila prispevek: "Predstavitev zaščitnih ukrepov za žrtve nasilja v Sloveniji, s poudarkom na ukrepu prepovedi približevanja".

Mednarodna konferenca: "Izvajanje Konvencije Sveta Evrope o nasilju nad ženskami - dve leti po njeni ratifikaciji v Republiki Srbiji".

Konferenca je bila namenjena izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima. 

Konferenca je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga financira Evropska unija.

Konferenco je organizirala ženska nevladna organizacija Autonomni ženski centar iz Beograda, Srbija.

Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki srbskih institucij, mednarodnih organizacij, organizacij civilne družbe iz Srbije in regije, itd.

Konference so se udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij v projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, iz  Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Avstrije.

Uvodnemu panelu so sledili tematski paneli na teme:

- kazensko pravo in nujni ukrepi za zaščito žrtev nasilja (policijska pooblastila),

- specializirane podporne storitve - podpora za žrtve spolnega nasilja,

- specializirane podporne storitve - nacionalni SOS telefon.

Na zaključnem panelu so govornice poročale o praktičnih rešitvah in težavah, povezanih z organizacijo zaščite žensk pred nasiljem.

Udeleženke in udeleženci konference so sprejeli sklepe, na podlagi katerih bo Autonomni ženski centar oblikoval pobude za pristojne državne organe.

Konference sta se udeležili predstavnici Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, iz Slovenije: Dalida Horvat in Ana Vodopivc. Dalida Horvat je predstavila prispevek: "Predstavitev zaščitnih ukrepov za žrtve nasilja v Sloveniji, s poudarkom na ukrepu prepovedi približevanja".

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.