Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Podgorica, Črna Gora, 24 in 25/11/2015
Slovenke v Podgorici

Podgorica, Črna Gora, 24 in 25/11/2015
Slovenke v Podgorici

Mednarodna konferenca »Splošne in specializirane oblike pomoči ženskam – žrtvam nasilja – jamstvo razpoložljivosti in kakovosti storitev«.

Konferenca je bila namenjena izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Konferenca je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga financira Evropska unija.

Konferenco sta organizirala Odbor za enakost spolov (Parlament Črne gore) in nevladna organizacija Ženska varna hiša, s finančno pomočjo EU, TASCO – People2People component in UN Women.

Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki parlamentov, vlad, državnih institucij in organizacij civilne družbe, ki se ukvarjajo z zaščito in spodbujanje pravic žensk, žrtev nasilja, iz 11 držav: Črna gora, Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Romunija, Slovenija, Srbija in Turčija.

Konference so se udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij v projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, iz  Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Avstrije.

Namen konference je bil vzpostaviti trdno platformo za razvoj in sodelovanje organizacij civilne družbe z odločevalkami/-ci, izmenjavo znanja, izkušenj in informacij, kot tudi razvoj trdnega in dolgoročnega sodelovanja v regiji.

Na konferenci so bili predstavljeni pravni okvir, razmere v praksi in izzivi pri usklajevanju zakonodaje s standardi Konvencije na naslednjih področjih:

- splošne podporne storitve - mehanizmi za opolnomočenje žrtev nasilja

- specializirane podporne storitve - izzivi v razpoložljivosti in morebitni ponudniki

- sodelovanje med javnim sektorjem in nevladnimi organizacijami - ocena stanja in predlagani ukrepi za spodbujanje sodelovanja.

Ob koncu konference je bila sprejeta "Podgoriška deklaracija proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini", ki bo poslana vodjem držav, katerih predstavnice in predstavniki so jo podpisali.

Konference sta se udeležili predstavnici Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, iz Slovenije: Dalida Horvat in Ana Vodopivc. Dalida Horvat je predstavila prispevek: »Sodelovanje med javnim sektorjem in nevladnimi organizacijami v Sloveniji (ocena stanja in predlaganih ukrepov za spodbujanje sodelovanja)".

Mednarodna konferenca »Splošne in specializirane oblike pomoči ženskam – žrtvam nasilja – jamstvo razpoložljivosti in kakovosti storitev«.

Konferenca je bila namenjena izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima.

Konferenca je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga financira Evropska unija.

Konferenco sta organizirala Odbor za enakost spolov (Parlament Črne gore) in nevladna organizacija Ženska varna hiša, s finančno pomočjo EU, TASCO – People2People component in UN Women.

Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki parlamentov, vlad, državnih institucij in organizacij civilne družbe, ki se ukvarjajo z zaščito in spodbujanje pravic žensk, žrtev nasilja, iz 11 držav: Črna gora, Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Romunija, Slovenija, Srbija in Turčija.

Konference so se udeležile tudi predstavnice partnerskih organizacij v projektu „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, iz  Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Avstrije.

Namen konference je bil vzpostaviti trdno platformo za razvoj in sodelovanje organizacij civilne družbe z odločevalkami/-ci, izmenjavo znanja, izkušenj in informacij, kot tudi razvoj trdnega in dolgoročnega sodelovanja v regiji.

Na konferenci so bili predstavljeni pravni okvir, razmere v praksi in izzivi pri usklajevanju zakonodaje s standardi Konvencije na naslednjih področjih:

- splošne podporne storitve - mehanizmi za opolnomočenje žrtev nasilja

- specializirane podporne storitve - izzivi v razpoložljivosti in morebitni ponudniki

- sodelovanje med javnim sektorjem in nevladnimi organizacijami - ocena stanja in predlagani ukrepi za spodbujanje sodelovanja.

Ob koncu konference je bila sprejeta "Podgoriška deklaracija proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini", ki bo poslana vodjem držav, katerih predstavnice in predstavniki so jo podpisali.

Konference sta se udeležili predstavnici Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, iz Slovenije: Dalida Horvat in Ana Vodopivc. Dalida Horvat je predstavila prispevek: »Sodelovanje med javnim sektorjem in nevladnimi organizacijami v Sloveniji (ocena stanja in predlaganih ukrepov za spodbujanje sodelovanja)".

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.