Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 29/6/2015
Femicid v Zlatoličju

Ljubljana, 29/6/2015
Femicid v Zlatoličju

Cilj izjave je bil senzibilizirati javnost glede neustreznega razlaganja motivov za takšne umore, saj so mediji ob omenjenem primeru kot motiv za kaznivo dejanje navajali »neuslišano oz enostransko ljubezen«, zaradi česar naj bi se storilec žrtvi maščeval. 

Objavljeno v različnih medijih.

Cilj izjave je bil senzibilizirati javnost glede neustreznega razlaganja motivov za takšne umore, saj so mediji ob omenjenem primeru kot motiv za kaznivo dejanje navajali »neuslišano oz enostransko ljubezen«, zaradi česar naj bi se storilec žrtvi maščeval. 

Objavljeno v različnih medijih.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.