Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 13/11/2015
Seja Komisije za peticije

Ljubljana, 13/11/2015
Seja Komisije za peticije

V petek, 13. novembra 2015, je potekala Seja za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so obravnavali problematiko »Nasilja v družbi, družini in nad posameznikom«. Na sejo smo bile vabljene različne vladne in nevladne organizacije, ki delujemo na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Poslankam in poslancem smo predstavile stanje na tem področju.

Predsednica Društva SOS telefon, Maja Plaz, je predstavila letošnjo nacionalno kampanjo, ki bo potekala ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami, v kateri smo združene nevladne in vladne organizacije in pozivamo državo k izvajanju Konvencije proti nasilja nad ženskami. Katja Matko, sodelavka Društva SOS telefo, je predstavila pereče probleme s področja preprečevanja nasilja nad ženskami, ki so bili izpostavljeni na 62. seji Odbora Konvencije ZN za odpravo diskriminacije žensk (CEDAW) v Ženevi v dialogu z nevladnimi organizacijami. Klavdija Aničič z Društva za nenasilno komunikacijo pa je spregovorila o potrebnih spremembah na področju zakonodaje, ki so vključene v kampanjo.

Na seji so bili nazadnje sprejeti sklepi glede sprememb Zakona o preprečevanju nasilja v družini. 

V petek, 13. novembra 2015, je potekala Seja za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so obravnavali problematiko »Nasilja v družbi, družini in nad posameznikom«. Na sejo smo bile vabljene različne vladne in nevladne organizacije, ki delujemo na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Poslankam in poslancem smo predstavile stanje na tem področju.

Predsednica Društva SOS telefon, Maja Plaz, je predstavila letošnjo nacionalno kampanjo, ki bo potekala ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami, v kateri smo združene nevladne in vladne organizacije in pozivamo državo k izvajanju Konvencije proti nasilja nad ženskami. Katja Matko, sodelavka Društva SOS telefo, je predstavila pereče probleme s področja preprečevanja nasilja nad ženskami, ki so bili izpostavljeni na 62. seji Odbora Konvencije ZN za odpravo diskriminacije žensk (CEDAW) v Ženevi v dialogu z nevladnimi organizacijami. Klavdija Aničič z Društva za nenasilno komunikacijo pa je spregovorila o potrebnih spremembah na področju zakonodaje, ki so vključene v kampanjo.

Na seji so bili nazadnje sprejeti sklepi glede sprememb Zakona o preprečevanju nasilja v družini. 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.