Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

30/11/2015 in 4/12/2015, Ljubljana
DVODNEVNA DELAVNICA

30/11/2015 in 4/12/2015, Ljubljana
DVODNEVNA DELAVNICA

Delavnica je bila organizirana v okviru mednarodnega projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga financira Evropska unija.

1. dan, 30. 11. 2015 (9.30 – 15.00)

30. 11. 2015, M hotel, Ljubljana: 1. dan dvodnevne delavnice »Vzpostavitev interaktivne baze podatkov za spremljanje izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima«.

1. dan delavnice je bil namenjen predstavnicam in predstavnikom relevantnih ministrstev,  nevladnih organizacij in vladnih organizacij s področja preprečevanja nasilja v družini. 

Na 1. dnevu delavnice smo predstavili Istanbulsko konvencijo, odprta vprašanja konvencije, njeno izvajanje, zakonodajne spremembe na področju nasilja nad ženskami in nasilja v družini, priložnosti in izzive, ki so prisotni v zbiranju podatkov o nasilju nad ženskami in nasilju v družini ter interaktivno bazo podatkov za spremljanje izvajanja konvencije.

Prispevki v okviru 1. dneva delavnice:

- "Odprta vprašanja Istanbulske konvencije" - Katarina Bervar Sternad, univ. dipl. pravnica, Direktorica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC,

- "Izvajanje Istanbulske konvencije - usklajevalno telo" - Sara Slana, univ. dipl. politologinja, Višja svetovalka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Sektor za enake možnosti,

- "Zakonodajne spremembe za povečevanje varnosti žrtev" - Nina Obran, univ. dipl. pravnica, Svetovalka na področju nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo,

- "Opportunities and challenges present in data collection for indicators" (javljanje po internetnem omrežju Skype) - Barbara Stelmaszek, MA of international human rights and development, Project Coordinator, WAVE - Women Against Violence Europe,

- "Interaktivna baza podatkov za spremljanje implementacije Istanbulske konvencije" - Katja Matko, mag. soc. dela, Projektna menedžerka, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

Na 1. dnevu delavnice je bilo prisotnih 30 udeleženk in udeležencev, predstavnic in predstavnikov relevantnih ministrstev, nevladnih organizacij in vladnih organizacij s področja preprečevanja nasilja v družini.

 

2. dan, 4. 12. 2015 (17.00 – 21.00) 

4. 12. 2015, M hotel, Ljubljana: 2. dan dvodnevne delavnice »Vzpostavitev interaktivne baze podatkov za spremljanje izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima«.

2. dan delavnice je bil namenjen zaposlenim, prostovoljkam in članicam Društva SOS telefon.

Prispevki v okviru 2. dneva delavnice:

- "Problematika neustreznega odzivanja institucij in okolja na intimnopartnersko nasilje” - dr. Jasna Podreka, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja,

- "Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima in Interaktivna baza podatkov za spremljanje njene implementacije" - Katja Matko, mag. soc. dela, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

Na 2. dnevu delavnice je bilo prisotnih 40 udeleženk – zaposlenih, prostovoljk in članic Društva SOS telefon.

Delavnica je bila organizirana v okviru mednarodnega projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga financira Evropska unija.

1. dan, 30. 11. 2015 (9.30 – 15.00)

30. 11. 2015, M hotel, Ljubljana: 1. dan dvodnevne delavnice »Vzpostavitev interaktivne baze podatkov za spremljanje izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima«.

1. dan delavnice je bil namenjen predstavnicam in predstavnikom relevantnih ministrstev,  nevladnih organizacij in vladnih organizacij s področja preprečevanja nasilja v družini. 

Na 1. dnevu delavnice smo predstavili Istanbulsko konvencijo, odprta vprašanja konvencije, njeno izvajanje, zakonodajne spremembe na področju nasilja nad ženskami in nasilja v družini, priložnosti in izzive, ki so prisotni v zbiranju podatkov o nasilju nad ženskami in nasilju v družini ter interaktivno bazo podatkov za spremljanje izvajanja konvencije.

Prispevki v okviru 1. dneva delavnice:

- "Odprta vprašanja Istanbulske konvencije" - Katarina Bervar Sternad, univ. dipl. pravnica, Direktorica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC,

- "Izvajanje Istanbulske konvencije - usklajevalno telo" - Sara Slana, univ. dipl. politologinja, Višja svetovalka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Sektor za enake možnosti,

- "Zakonodajne spremembe za povečevanje varnosti žrtev" - Nina Obran, univ. dipl. pravnica, Svetovalka na področju nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo,

- "Opportunities and challenges present in data collection for indicators" (javljanje po internetnem omrežju Skype) - Barbara Stelmaszek, MA of international human rights and development, Project Coordinator, WAVE - Women Against Violence Europe,

- "Interaktivna baza podatkov za spremljanje implementacije Istanbulske konvencije" - Katja Matko, mag. soc. dela, Projektna menedžerka, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

Na 1. dnevu delavnice je bilo prisotnih 30 udeleženk in udeležencev, predstavnic in predstavnikov relevantnih ministrstev, nevladnih organizacij in vladnih organizacij s področja preprečevanja nasilja v družini.

 
2. dan, 4. 12. 2015 (17.00 – 21.00) 

4. 12. 2015, M hotel, Ljubljana: 2. dan dvodnevne delavnice »Vzpostavitev interaktivne baze podatkov za spremljanje izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima«.

2. dan delavnice je bil namenjen zaposlenim, prostovoljkam in članicam Društva SOS telefon.

Prispevki v okviru 2. dneva delavnice:

- "Problematika neustreznega odzivanja institucij in okolja na intimnopartnersko nasilje” - dr. Jasna Podreka, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja,

- "Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima in Interaktivna baza podatkov za spremljanje njene implementacije" - Katja Matko, mag. soc. dela, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

Na 2. dnevu delavnice je bilo prisotnih 40 udeleženk – zaposlenih, prostovoljk in članic Društva SOS telefon.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.