Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Ljubljana, 14/12/2015
Medresorska komisija

Ljubljana, 14/12/2015
Medresorska komisija

V ponedeljek, 14. 12. 2015 je potekala izmenjava s predstavniki Medresorske komisije za človekove pravice, katere smo se udeležile tudi sodelavke Društva SOS telefon. Seja je bila namenjena izmenjavi s predstavniki organizacij civilne družbe, ki delujejo na področju človekovih pravic. Na srečanju so predstavili delo Medresorske komisije v letu 2015, pregled poročanja RS po mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah in o priprave na članstvo v Svetu ZN za človekove pravice.

 
Predstavili so tudi poročanje RS za Odbor CEDAW, ki je potekalo v oktobru 2015.

Slika: internet.

V ponedeljek, 14. 12. 2015 je potekala izmenjava s predstavniki Medresorske komisije za človekove pravice, katere smo se udeležile tudi sodelavke Društva SOS telefon. Seja je bila namenjena izmenjavi s predstavniki organizacij civilne družbe, ki delujejo na področju človekovih pravic. Na srečanju so predstavili delo Medresorske komisije v letu 2015, pregled poročanja RS po mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah in o priprave na članstvo v Svetu ZN za človekove pravice.  
Predstavili so tudi poročanje RS za Odbor CEDAW, ki je potekalo v oktobru 2015.

Slika: internet.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.