Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Bruselj, 11/9/2015
AGORA

Bruselj, 11/9/2015
AGORA

V septembru 2015 je v Bruslju potekala prva poletna šola mladih feministk (AGORA), ki jo je organiziral Evropski ženski lobi. Na njej se je zbralo več kot 50 mladih žensk iz 20. evropskih držav.

Udeleženke so med drugim na eni izmed delavnic govorile tudi o Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima. Prisotne na delavnici so si izmenjale izkušnje o uporabi obeh dokumentov v svojih državah in o implementaciji le-teh. Pogovarjale so se o priložnostih in izzivih Konvencije sveta Evrope, kot prvega dokumenta SE, ki državam pristopnicam nalaga konkretne ukrepe na področju preprečevanja vseh oblik nasilja nad ženskami.


Obiskale so tudi Evropski parlament, kjer so se srečale s poslankama Ulrike Lunacek in Marie Arena, ki sta jim predstavili svoje delovanje na področju pravic žensk in enakosti med spoloma, spregovorili sta tudi o lobiranju v Evropskem parlamentu, o Konvenciji sveta Evrope, o vsebini Konvencije in o telesu GREVIO.

Več informacij o AGORI najdete TUKAJ.

V septembru 2015 je v Bruslju potekala prva poletna šola mladih feministk (AGORA), ki jo je organiziral Evropski ženski lobi. Na njej se je zbralo več kot 50 mladih žensk iz 20. evropskih držav.

Udeleženke so med drugim na eni izmed delavnic govorile tudi o Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima. Prisotne na delavnici so si izmenjale izkušnje o uporabi obeh dokumentov v svojih državah in o implementaciji le-teh. Pogovarjale so se o priložnostih in izzivih Konvencije sveta Evrope, kot prvega dokumenta SE, ki državam pristopnicam nalaga konkretne ukrepe na področju preprečevanja vseh oblik nasilja nad ženskami.
Obiskale so tudi Evropski parlament, kjer so se srečale s poslankama Ulrike Lunacek in Marie Arena, ki sta jim predstavili svoje delovanje na področju pravic žensk in enakosti med spoloma, spregovorili sta tudi o lobiranju v Evropskem parlamentu, o Konvenciji sveta Evrope, o vsebini Konvencije in o telesu GREVIO.

Več informacij o AGORI najdete TUKAJ.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.