Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

Haag, 2.11.2015
WAVE konferenca 2015

Haag, 2.11.2015
WAVE konferenca 2015

Udeležili smo se 17. konference WAVE, ki je potekala 2. novembra 2015 v Haagu na Nizozemskem. Zbralo se je okoli 100 udeležencev od 60 organizacij članic. Predsednica WAVE Rosa Logar je odprla dogodek z govorom o kolektivni moči ženskih organizacij za zmanjševanje nasilja nad ženskami in dekleti, s poudarkom na vprašanju nasilja nad ženskami v vojni in oboroženih spopadih.


Na WAVE konferenci smo pozdravili tudi prisotnost posebne poročevalke ZN o nasilju nad ženskami Dubravka Šimonović, ki je nagovorila udeležence k "sinergiji in izvajanju globalnih in regionalnih instrumentov o nasilju nad ženskami: CEDAW in Istanbulski konvenciji". Dogodek je zaključila podelitev nagrade Corinna Seith Award 2015.

Udeležili smo se 17. konference WAVE, ki je potekala 2. novembra 2015 v Haagu na Nizozemskem. Zbralo se je okoli 100 udeležencev od 60 organizacij članic. Predsednica WAVE Rosa Logar je odprla dogodek z govorom o kolektivni moči ženskih organizacij za zmanjševanje nasilja nad ženskami in dekleti, s poudarkom na vprašanju nasilja nad ženskami v vojni in oboroženih spopadih.
Na WAVE konferenci smo pozdravili tudi prisotnost posebne poročevalke ZN o nasilju nad ženskami Dubravka Šimonović, ki je nagovorila udeležence k "sinergiji in izvajanju globalnih in regionalnih instrumentov o nasilju nad ženskami: CEDAW in Istanbulski konvenciji". Dogodek je zaključila podelitev nagrade Corinna Seith Award 2015.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.