Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

27/9/2015 New York
Premier dr. Miro Cerar

27/9/2015 New York
Premier dr. Miro Cerar

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je ob robu Vrha za razvojno agendo danes sodeloval na globalnem srečanju voditeljev držav o enakosti med spoloma in opolnomočenju žensk, ki sta ga pripravila organizacija UN Women in Kitajska. Slovenija je povsem zavezana cilju, kot ga predvideva Pekinška deklaracija in Izhodišča za ukrepanje, ki so pred 20. leti določili smernice za enakost spolov, opolnomočenje žensk in človekove pravice žensk. Dvajset let pozneje Slovenija ostaja pozorna na njegovo uresničevanje in v Agendi za trajnostni razvoj 2030 znova potrjuje, da implementacija vsakega od ciljev za trajnostni razvoj mora vključevati enake možnosti, dostop in uživanje pravic žensk in deklic, je v svojem nastopu izpostavil slovenski premier.

»Dejavnosti proti nasilju nad ženskami in deklicami so že vrsto let visoko na slovenski politični agendi,« je dejal premier. Slovenija je tako dosegla znaten napredek pri preprečevanju in izkoreninjenju nasilja nad ženskami in družinskega nasilja, saj je sprejela konkretne ukrepe na zakonodajni ravni ter jih tudi implementirala, je povedal premier dr. Miro Cerar. Nedavno se je Slovenija tudi pridružila Istanbulski konvenciji Sveta Evrope, je dodal premier.

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je ob robu Vrha za razvojno agendo danes sodeloval na globalnem srečanju voditeljev držav o enakosti med spoloma in opolnomočenju žensk, ki sta ga pripravila organizacija UN Women in Kitajska. Slovenija je povsem zavezana cilju, kot ga predvideva Pekinška deklaracija in Izhodišča za ukrepanje, ki so pred 20. leti določili smernice za enakost spolov, opolnomočenje žensk in človekove pravice žensk. Dvajset let pozneje Slovenija ostaja pozorna na njegovo uresničevanje in v Agendi za trajnostni razvoj 2030 znova potrjuje, da implementacija vsakega od ciljev za trajnostni razvoj mora vključevati enake možnosti, dostop in uživanje pravic žensk in deklic, je v svojem nastopu izpostavil slovenski premier.

»Dejavnosti proti nasilju nad ženskami in deklicami so že vrsto let visoko na slovenski politični agendi,« je dejal premier. Slovenija je tako dosegla znaten napredek pri preprečevanju in izkoreninjenju nasilja nad ženskami in družinskega nasilja, saj je sprejela konkretne ukrepe na zakonodajni ravni ter jih tudi implementirala, je povedal premier dr. Miro Cerar. Nedavno se je Slovenija tudi pridružila Istanbulski konvenciji Sveta Evrope, je dodal premier.

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.