Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!
Strpen / strpna pa sem do nasilja nad ženskami.
ODSLEJ DELUJEM PROTI!

31/3/2015, Ljubljana
POSVET

31/3/2015, Ljubljana
POSVET

Posvet nevladnih organizacij s področja nasilja v družini je potekal 31.3.2015 v prostorih Društva za nenasilno komunikacijo. Posvet je bil namenjen preučitvi pomanjkljivosti Zakona o preprečevanju nasilja v družini, Kazenskega zakonika in Zakona o kazenskem postopku in težav, s katerimi se posledično soočajo tudi žrtve nasilja.


Sodelavke Društva za nenasilno komunikacijo in Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja bomo predloge zapisale z namenom spremembe zakonodaje.
 

Posvet nevladnih organizacij s področja nasilja v družini je potekal 31.3.2015 v prostorih Društva za nenasilno komunikacijo. Posvet je bil namenjen preučitvi pomanjkljivosti Zakona o preprečevanju nasilja v družini, Kazenskega zakonika in Zakona o kazenskem postopku in težav, s katerimi se posledično soočajo tudi žrtve nasilja.
Sodelavke Društva za nenasilno komunikacijo in Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja bomo predloge zapisale z namenom spremembe zakonodaje.
 

SHARE:
Prev            Prev
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE
Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija
Savet Evrope
 
Drutvo SOS telefon UBL AC CZR Sigurna enska kuca NSRP WAVE Drutvo za nenasilno komunikacijo PIC SZS Sekcija Savet Evrope
 
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.
Kampanjo podpirajo:
EU    MDDSZ    Mestna občina Ljubljana    Zelena
Vsebina spletne strani je izključna odgovornost Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in na noben način ne odraža stališč Evropske unije.